Úvod

Vitajte na stránkach občianskeho združenia ZÁCHRANA a stránkach RESCUE DAY 2016.

banner_ucet

Číslo účtu: SK31 7500 0000 0040 1483 4338

Názov účtu: ZÁCHRANA

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

Do správy na tento účel uvádzajte: ZACHRANAR

Galéria z Hokejbalového turnaja 2016

 

turnaj_jun

Pripravujeme pre vás VI. ročník RESCUE DAY 2017.

 

rescueday_diskusia

 

Základné informácie

 

Termín:  5. február 2016
Miesto:  Dom Kultúry Poprad, Hotel Poprad
Organizátor:  Občianske združenie ZÁCHRANA, Slovenská komora zdravotníckych záchranárov
Hlavné témy:  Súčasnosť a budúcnosť zdravotníckeho záchranárstva a urgentnej medicíny v SR
Inovatívne techniky v ZZS a jej zrkadlový obraz
Odborné kazuistiky
Vária
Workshopy pre záchranárov

 

Informácia o pridelených kreditoch

Konferencia

  • aktívna účasť –  20  kreditov (prednášajúci)
  • pasívna účasť –  8 kreditov (účastník)

Workshopy

  • pasívna –  5 kreditov (za blok, účastník)

Kredity sústavného vzdelávania pridelila Slovenská komora zdravotníckych záchranárov.