Úvod

Vitajte na stránkach občianskeho združenia ZÁCHRANA a stránkach RESCUE DAY 2020.

!!! AKTUÁLNE: Kapacita plesu bola naplnená !!!

!!! AKTUÁLNE: Kapacita konferencie bola naplnená !!!

 

 

Základné informácie

 

Termín:  31. január 2020
Miesto:  Dom Kultúry Poprad, Hotel Poprad
Organizátor:  Občianske združenie ZÁCHRANA, Slovenská komora zdravotníckych záchranárov
Hlavné témy: 
Kompletný program bude dostupný čoskoro

 

Informácia o pridelených kreditoch

Konferencia

  • aktívna účasť –  20  kreditov (prednášajúci)
  • pasívna účasť –  8 kreditov (účastník)

Workshopy

  • pasívna –  5 kreditov (za blok, účastník)

Kredity sústavného vzdelávania pridelila Slovenská komora zdravotníckych záchranárov.