Úvod

Občianske združenie ZÁCHRANA bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 15.10.2010. Hlavnou úlohou a cieľom občianskeho združenia je podpora činností rozvíjajúcich vzdelanosť, kvalifikáciu a zručnosti zamestnancov záchrannej zdravotnej služby. Dôležitou úlohou je aj rozvíjanie vedomostí a zručností v poskytovaní prvej pomoci u zamestnancov integrovaného záchranného systému a laickej verejnosti.

Aktivity občianskeho združenia

INICIATÍVA „AED DO KAŽDEJ OBCE“
Všetky aktuálne informácie o iniciatíve „AED DO KAŽDEJ OBCE“ nájdete na našej stránke www.zachranaoz.sk/aed
KONFERENCIA ZÁCHRANÁROV – RESCUE DAY
Všetky aktuálne informácie vrátane registračného formulára na aktuálny ročník RESCUE DAY nájdete na našej novej stránke www.rescuedaypoprad.sk
SÚŤAŽ ZÁCHRANÁROV – RESCUE LESNICA
Všetky aktuálne informácie vrátane registračného formulára na aktuálny ročník RESCUE LESNICA nájdete na našej stránke www.rescuelesnica.sk
SLOVENSKÁ KOMORA ZDRAVOTNÍCKYCH ZÁCHRANÁROV
Všetky aktuálne informácie nájdete na stránke www.skzz.sk