Registrácia

!!! Kapacita konferencie bola naplnená !!!

Informácie o poplatkoch – VŠEOBECNE

 

Registrácia na konferenciu, registrácia na ples a rezervácia ubytovania prebieha v jednom registračnom formulári, avšak samostatne, takže je možné zaregistrovať sa na ktorúkoľvek časť podujatia zvlášť (napr. konferenciu bez plesu, ples bez konferencie, ples aj s ubytovaním aj bez ubytovania, alebo len samostatné ubytovanie v prípade, že nás chcete navštíviť „len tak“).

Ceny sú rovnaké pre všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov aj nezdravotníkov (lekárov, záchranárov, vodičov, manželky a manželov,…), s výnimkou ceny workshopov (viď informácie nižšie).

Informácie o poplatkoch – KONFERENCIA

Konferenčný poplatok * 30€ registrácia a platba do 15.1.2020
35€ registrácia a platba na mieste**
25 € zľavnený poplatok pre členov SKZZ***

* cena zahŕňa: účasť na konferencii, potvrdenie o účasti na kreditovanom podujatí, obed, coffee break.

** v prípade naplnenia kapacity konferencie prostredníctvom on-line registrácie nebude možná registrácia na mieste.

*** pre členov Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, ktorí požiadali o členstvo v komore do 15.1.2019. Zľavu 5 € vám odrátame po overení členstva v databáze SKZZ a budeme vás informovať e-mailom.

Kapacita konferencie je obmedzená a registrácia bude prebiehať do naplnenia kapacity. Po skúsenostiach z minulých ročníkov upozorňujeme, že cca 80% kapacity konferencie sa naplní vždy do konca decembra. Nenechávajte si preto registráciu na poslednú chvíľu. 

Platby za konferenčný poplatok budú realizované vkladom na účet na základe potvrdenia záväznej registrácie a zaslania variabilného symbolu.

Storno poplatok v prípade zrušenia registrácie predstavuje 100 % sumy konferenčného poplatku.

Informácie o poplatkoch – WORKSHOPY

Účasť na workshope *  
Záchranári, sestry, atď.   5 € registrácia na mieste
Lekári 10 € registrácia na mieste

* cena zahŕňa: účasť na 1 workshope

Kapacita worskhopov je obmedzená a registrácia bude prebiehať na mieste konania konferencie do naplnenia kapacity.

Informácie o poplatkoch – PLES

Vstupenka na ples * 40 € rezervácia iba on-line

* cena zahŕňa: vstup pre 1 osobu, živá hudba, ľudová hudba, prípitok, večera, švédske stoly ako druhá večera, fľaša vína pre pár.

Kapacita plesu je obmedzená na 130 osôb a registrácia bude prebiehať do naplnenia kapacity.

Platby za vstupenky budú realizované vkladom na účet na základe potvrdenia záväznej registrácie a zaslania variabilného symbolu. Vstupenky budú na základe registrácie rezervované max po dobu 10 dní od potvrdenia registrácie a do tejto doby je potrebné poplatok uhradiť. V prípade neuhradenia poplatku budú rezervované vstupenky vrátené späť do obehu ako voľné. Storno poplatok je 100% ceny vstupenky. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť, vstupenky môžete previesť na inú osobu/pár.
___

Informácie o poplatkoch – UBYTOVANIE

Organizátor v spolupráci s Hotelom Poprad ***  zabezpečuje na požiadanie (zvlášť kategória registrácie) ubytovanie na noc 30.1. a/alebo 31.1.2020. Samozrejme v prípade záujmu môžete využiť aj ďalšie formy ubytovania  v meste Poprad a okolí.

Jednoposteľová izba 32,70 € cena za osobu/noc
Dvojposteľová izba 22,00 € cena za osobu/noc

* cena zahŕňa: ubytovanie s raňajkami formou bufetových stolov.

Kapacita jednoposteľových izieb je obmedzená, preto prosím uvádzajte túto požiadavku v odôvodnených prípadoch.

Pri problémoch s registráciou nás kontaktujte na: 0919 129 696 alebo registracia(at)rescueday.sk