Program

8:00                             Otvorenie konferencie – slávnostný príhovor 

8:05 – 9:10                Blok prezentácií č. I.

SKZZ, PRACOVNO – PRÁVNE VZŤAHY A KOMPETENCIE V ZZS OČAMI PRÁVNIKA

Predsedníctvo: MUDr. Julián Pavčo; Ing. Marián Hudák, MPH
___
Michal Weinciller Slovenská komora zdravotníckych záchranárov   15 ´
__
Ladislav Kotrus Nová alternatíva manažmentu bolesti v prednemocničnej starostlivosti   15 ´
__
Dušan Slávik Niekoľko poznámok k vybraným právnym aspektom povolania zdravotníckeho záchranára   15 ´
__
Diskusia   25´

9:10  – 9:30               Prestávka

 

9:30 – 11:05              Blok prezentácií č. II.

FORENZNÁ MEDICÍNA V PREDNEMOCNIČNEJ PRAXI;                                                                     NOVÉ POSTUPY, TECHNIKY A TECHNOLÓGIE V ZZS V SR

Predsedníctvo: MUDr. Ján Murgaš, PhD.; Ing. Vladimír Hosa
___
Norbert Moravanský Princípy forenznej medicíny a ich praktické aplikácie v prednemocničnej praxi   20 + 5 ´
__
Martin Studenčan Komunikačná technológia STEMI v klinickej praxi – up to date   20 + 5 ´
__
Peter Krcho Nové možnosti manažmentu a monitorovania pri transporte novorodenca   20 + 5 ´
__
Martin Michalov Netechnické zručnosti pri KPR – SRR   15 + 5 ´

11:05 – 11:45             ZÁCHRANÁRSKA GALÉRIA CTI –  Bc. Boris Lackovič

12:00 – 13:00            Obed

 

13:00 – 14:45            Blok prezentácií č. III.

ODBORNÉ KAZUISTIKY

Predsedníctvo: MUDr. Táňa Bulíková, PhD.;
Bc. Marek Žifčák
__Henrich
Ján Kušnirák: HZS Tatry Tri sudičky  20 ´
Ján Vido: OS ZZS AED – pokrok na Slovensku  15 ´
Miroslava Jenčárová: ZZS BA UHPO Trnavá Hora časť Jalná  15 ´
Natália Paschová: FZ Úraz elektrickým prúdom vysokého napätia  15 ´
Lucia Dobrucká: ZS KE Dôležitosť používania bezpečnostných pásov v ZZS  15 ´
Diskusia  25 ´

15:00                            Záver konferencie, príhovor

15:00 – 16:00            SNEM SKZZ

13:00 – 15:00            WORSKHOPY – paralerný program

MUDr. Eva Havlíková, PhD. – Základy auskultačného vyšetrenia pre zdravotníckych záchranárov

Mgr. Dáša Tomčányová – UHPO našimi očami