Program

8:00                             Otvorenie konferencie – slávnostný príhovor 

8:05 – 9:10                Blok prezentácií č. I.

SKZZ, ZÁCHRANNÁ SLUŽBA A PRÁVNE VZŤAHY V ZZS

Predsedníctvo: Mgr. František Majerský; Ing. Marián Hudák, MPH
___
Michal Weinciller Komora záchranárov a jej využitie v praxi   20 ´
__
Ľuboslava Pekárová OS ZZS SR a rok 2018   15 ´
__
Dušan Slávik Niekoľko poznámok k vybraným právnym aspektom povolania zdravotníckeho záchranára   15 ´
__
Diskusia   20´

9:10  – 9:30               Prestávka

 

9:30 – 11:15              Blok prezentácií č. II.

FORENZNÁ MEDICÍNA, ELEKTRONIZÁCIA A NOVÉ TECHNOLÓGIE V ZZS

Predsedníctvo: Ing. Vladimír Hosa, MPH; MUDr. Július Pavčo
___
Norbert Moravanský Možnosti predikcie poranení mäkkých tkanív v prednemocničnej praxi   20 ´
__
Valéria Horóckyová Aplikácia Stroke a jej využitie v praxi   15 ´
__
Štefan Trenkler Umelá inteligencia prichádza aj do urgentnej medicíny   20 ´
__
Filip Maleňák Aplikácia Záchranka – moderná cesta kontaktovania tiesňovej
linky v Česku, v Rakúsku a na Slovensku
  15 ´
Michal Ilavský Elektronizácia ako nezvratný osud komunikácie v ZZS   15 ´
Diskusia   20 ´

11:15 – 12:00             ZÁCHRANÁRSKA GALÉRIA CTI –  Bc. Boris Lackovič

12:00 – 13:00            Obed

 

13:00 – 14:45            Blok prezentácií č. III.

ODBORNÉ KAZUISTIKY

Predsedníctvo: MUDr. Táňa Bulíková, PhD.;
Bc. Marek Žifčák
__Henrich
Iveta Križalkovičová Ťažká akcidentálna hypotermia alebo ako v zdraví prežiť podchladenie -17°C  20 ´
Filip Depta Case report: Hypotermia a ECMO  20 ´
Martina Kraľovanská Nie je had ako had  15 ´
Adriana Kilianová Penthrox – úskalia používania v praxi  15 ´
Marek Onačila Zhoršenie stavu po úraze?  15 ´
Diskusia  20 ´

15:00                            Záver konferencie, príhovor

15:00 – 16:00            SNEM SKZZ

13:00 – 14:45            WORSKHOPY – paralerný program

  1. MUDr. Eva Havlíková, PhD. – Základy auskultačného vyšetrenia pre ZZ
  2. MUDr. Oleksandr Opanasenko, Ing. Matúš Vrabec – Thorakostomia v teréne