Program

8:00                             Otvorenie konferencie – slávnostný príhovor 

8:05 – 9:25                Blok prezentácií č. I.

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA – je, bola a bude…

Predsedníctvo: František Majerský, Marián Hudák
Radomír Vlk Kompetencie a sociálne zabezpečenie záchranárov v Českej republike 15 + 5
Michal Weinciller Zdravotnícky záchranár 15 rokov po reforme 15 + 5
Július Pavčo Záchranná zdravotná služba 15 rokov od reformy 15 + 5
Eva Havlíková Falck Záchranná – 15 rokov 15 + 5

9:25  – 10:00               Prestávka

10:00 – 11:30             Blok prezentácií č. II.

FORENZNÁ MEDICÍNA, ELEKTROTERAPIA V ZZS, VOJNOVÍ ZÁCHRANÁRI

Predsedníctvo: Vladimír Hosa, Július Pavčo
Nórbert Moravanský Princípy forenznej traumatológie: raritné poranenia v súdnolekárskej praxi 20 + 5
Tatiana Bulíková Včasný manažment pacienta so STEMI 20 + 5
Ján Farkaš Elektroimpulzná liečba a použitie magnetu v ZZS 15 + 5
Matej Karlák Náš záchranársky boj s ISIS 15 + 5

11:30 – 12:00             ZÁCHRANÁRSKA GALÉRIA CTI –  Boris Lackovič

12:00 – 13:00            Obed

13:00 – 14:45            Blok prezentácií č. III.

ODBORNÉ KAZUISTIKY

Predsedníctvo: Marek Žifčák, Tatiana Bulíková
Katarína Ivanová Udalosť s hromadným postihnutím osôb Nitra – Malanta 2019 15 + 5
Peter Maščak Streda 13. na Zlatomoraveckej ceste smrti 15 + 5
Marek Žifčák Špecifiká spolupráce so ZVJS pri riešení UHPO 15 + 5
Václav Kurej Nosidlá, alebo čo bolo pred počas a po… 15 + 5
Tomáš Juršták Urosepsa – postup v podmienkach záchrannej služby Veľkej Británie 15 + 5

15:00                            Záver konferencie, príhovor

13:00 – 14:45            WORSKHOPY 

Eva Havlíková Kto ma uši počúva
Martin Karlák Bleeding control