Organizačný tím

 

Bc. František Majerský majersky@zachranaoz.sk
Ing. Michal Weinciller weinciller@zachranaoz.sk
Ing. Vladimír Hosa hosa@zachranaoz.sk
Ing. Marián Hudák, MPH hudak@zachranaoz.sk

 

Garanti podujatia

 

doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof

 

MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA

štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR

 

MUDr. Jozef Karaš, MPH

generálny riaditeľ Falck Záchranná a.s.

 

Vedecký výbor

 

doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

MUDr. Ingrid Takáčová, PhD., MPH

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD., PhD.

MUDr. Jozef Karaš, MPH

MUDr. Táňa Bulíková, PhD.

PhDr. Monika Mankovecká, PhD.

 

 

Čestní hostia

 

MUDr. Igor Brizlák

riaditeľ, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky

plk. JUDr. ĽUBOMÍR ÁBEL

viceprezident Policajného zboru Slovenskej republiky 

MUDr. Ingrid Takáčová, PhD., MPH

hlavný odborník MZ SR pre urgentnú medicínu 

Mgr. Ján Šteso

riaditeľ, Záchranná služba Košice, prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby

MUDr. Jozef Tekáč

generálny riaditeľ, Nemocnica Poprad, a.s. 

Ing. Ján Kuboši

riaditeľ, divízia VZZS ATE Poprad

PhDr. Matej Polák

výkonný výbor Asociácie záchrannej zdravotnej služby

MUDr. Ladislav Šimák

VZZS ATE Poprad 

doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

odbor zdravotníckeho vzdelávania MZ SR