O združení

Organizátorom podujatia „RESCUE DAY, VI. konferencia záchranárov integrovaného záchranného systému“ je občianske združenie ZÁCHRANA.

Občianske združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 15.10.2010. Hlavnou úlohou a cieľom občianskeho združenia ZÁCHRANA je podpora činností rozvijajúcich vzdelanosť, kvalifikáciu a zručnosti pracovníkov v záchranných službách, vedomosti v poskytovaní neodkladnej prvej pomoci a u pracovníkov integrovaného záchranného systému a laickej verejnosti.

Orgány združenia (zvolené na Valnom zhromaždení dňa 1.2.2011 v Poprade)

 • Predseda: Mgr. František Majerský
 • Podpredseda: Ing. Michal Weinciller
 • Sekretár: Ing. Vladimír Hosa
 • Revízor: Mgr. Lukáš Jurina
 • Člen rady: Ing. Marián Hudák, MPH

Stanovy

Identifikačné údaje:

 • Názov: ZÁCHRANA
 • Forma: občianske združenie
 • IČO: 42233097
 • DIČ: 2820010182
 • Ulica: Švábovce 533
 • Mesto: Švábovce
 • PSČ: 059 12
 • Okres: Poprad
 • Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
 • Pobočka: Poprad
 • Číslo účtu: 4014834418/7500
 • Web: www.zachranaoz.sk
 • E-mail: info(at)zachranaoz.sk
 • Tel: 0907 850 114