2% z dane

Občianske združenie ZÁCHRANA je prijímateľom 2% z dane. 

Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu aktivít občianskeho združenia ZÁCHRANA formou poukázania 2% z dane. Občianske združenie je organizátorom podujatia RESCUE DAY –  konferencie záchranárov integrovaného záchranného systému, ktorá sa uskutočnila vo februári roku 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ako aj tohto roku a ktorej ďalší ročník je plánovaný na február roku 2017 v Poprade. Rovnako je občianske združenie organizátorom súťaže RESCUE LESNICA SLOVENSKÝ RAJ 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Občianske združenie tiež spolupracuje s ďalšími organizáciami, aktuálne napríklad pri rokovaniach o budúcej komore záchranárov, a ďalšími.

2% z dane môžete poukázať občianskemu združeniu nasledovnými spôsobmi:

1. Ak ste zamestnaný/á – požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane – tlačivo nižšie. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte oba formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

2. Ak si daňové priznanie podávate sami – údaje o občianskom združení vyplníte priamo do tlačiva, na ktorom podávate daňové priznanie.

Informácie o použití poukázaných prostriedkov nájdete v príslušnej výročnej správe o činnosti občianskeho združenia ZÁCHRANA na webových stránkach združenia.

Tlačivá pre rok 2021 nájdete na tomto mieste. 

 

Ďakujeme.