Organizátor

Organizátorom podujatia „RESCUE DAY, IX. konferencia záchranárov integrovaného záchranného systému“ je občianske združenie ZÁCHRANA.

Občianske združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 15.10.2010. Hlavnou úlohou a cieľom občianskeho združenia ZÁCHRANA je podpora činností rozvíjajúcich vzdelanosť, kvalifikáciu a zručnosti pracovníkov v záchranných službách, vedomosti v poskytovaní neodkladnej prvej pomoci a u pracovníkov integrovaného záchranného systému a laickej verejnosti.

Garanti  podujatia:

 

MUDr. Táňa Bulíková, PhD. – prezidentka SUM a MK SLS

 

Organizačný výbor:

 

Mgr. František Majerský – Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

Ing. Vladimír Hosa – Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

Ing. Marián Hudák, MPH – občianske združenie ZÁCHRANA

Bc. Michal Hudák – občianske združenie ZÁCHRANA