Galéria cti

V poradí na treťom ročníku podujatia Rescue Day v Poprade boli po prvýkrat v histórií udelené ocenenia Záchranárska galéria cti.
Zmyslom tohto počinu SKZZ bolo vzdať hold “obyčajným” ľuďom, ktorí celý svoj život “neobyčajne” venovali sanitke a pomoci iným…
Nie každý môže napísať knihu, nie každý môže prednášať na konferencii, ale každý si môže oddane, svedomito a zodpovedne plniť svoje povolanie. A oni to takto a navyše so srdcom a láskou im vlastnou robili celý život.
A za to im pokorne a úprimne ĎAKUJEME

 

Ocenení:
ANTON KAMENICKÝ
 

Jeho pracovné kroky začínajú v Krompachoch, kde v roku 1979 nastupuje na post vodiča sanitného vozidla.

Pre miestnu nemocnicu jazdí až do roku 2002, kedy prichádza nový poskytovateľ prednemocničnej zdravotnej starostlivosti – Falck Záchranná a.s.

Pre Falck pracuje na strediskách v Krompachoch a Behárovciach, a to až do svojho odchodu do dôchodku v novembri 2013.

V kolektíve je obľúbený, srdečný a bravúrne zvláda prácu vo výjazdoch.

Ako vodič jazdí počas celej svojej profesnej kariéry bezpečne a ohľaduplne.

Neraz je nápomocný slovom, či činom pre svojich kolegov.

Za volantom sanitného vozidla strávil 34 rokov .

 

PETER VANTROBA
 

 

V roku 1974 začal pracovať v popradskej nemocnici v pozícií vodič dopravnej zdravotnej služby.

Postupom času získava praktické skúsenosti s prácou okolo pacienta v zásahu. V roku 1981 pri Popradskej nemocnici vzniká stredisko Rýchlej lekárskej pomoci, kde sa dostáva do pozície vodič RLP.

Jeho práca, takt, aj záujem o potreby pacienta ho posúva do samostatnej práce v podmienkach Rýchlej zdravotnej pomoci.

V tejto pozícií zostáva až do svojho odchodu na dôchodok v októbri 2013.

32 rokov svojho plnohodnotného života strávil pomáhaním druhým, či pacientom, alebo kolegom.

Povinnosti, ktoré mu boli zverované, plnil svedomito, ľudsky a profesionálne.

Mnohé riskantné situácie za volantom sanitného vozidla zvládal bez nehody a s čistým prehľadom.

Kolektívu svojich kolegov vytváral po celú túto dobu úsmev na tvári.

 

JURAJ IGNÁTH
 

 

Narodil sa v Košiciach, v roku 1954.

Po skončení základnej vojenskej služby v roku 1976 nastupuje do KÚNZ Košice na post vodiča sanitného vozidla.

Prestupom z DZS v roku 1983 sa dostáva ako vodič na Rýchlu zdravotnú pomoc v Košiciach. Práca ho motivuje k vzdelávaniu, pretože chce byť viac nápomocný pri zásahoch v teréne.

Štúdiom zdravotnej školy v roku 1987 sa stáva zdravotnou sestrou .

Túžba po vzdelaní ho ženie ďalej na nadstavbové štúdium na SZŠ v odbore zdravotnícky záchranár.

Záchrannej zdravotnej službe Košiciach obetuje doslova kus svojho života a aj zdravia. To ho však neodrádza v tom, aby sa po uzdravení vrátil k svojmu poslaniu. Svojou prácou a prístupom pomohol a pomáha veľa ľudom.

Jeho nezmazateľná stopa bude už navždy spojená so záchrannou službou v Košiciach.

 
VLADIMÍR KOSTOLANSKÝ (IN MEMORIAM)
 

Narodil sa 4.februára 1950 v Bratislave

V roku 1972 sa stáva vodičom – záchranárom Bratislavskej záchranky a tej ostáva verný až do sklonku svojho života.

Nadchnutý prostredím a prácou na záchranke sa stáva inovátorom a podáva mnoho návrhov na skvalitnenie práce.

Svoje skúsenosti venoval v posledných rokoch svojho života mladým prostredníctvom edukačnej činnosti.

Bez ohľadu na to aký post na záchrannej službe zastával, si vždy našiel pre ostatných srdečné slovo a porozumenie.

 

Nech sú jeho slová odkazom pre ďalšie generácie záchranárov.
„ŽIL SOM PRE ŽIVOT INÝCH“